Ga naar de inhoud
Heizen und kühlen mit Energie-Spundwänden.

Meer dan een damwand / beschoeiing. Veel meer:

Onze damwanden bieden dubbele voordelen: Ze vervullen hun klassieke dienst in de bouw en worden bovendien energetisch geactiveerd zodat ze kunnen worden gebruikt om gebouwen te verwarmen en te koelen: grondstofbesparend, duurzaam & goedkoop.

Een oud idee opnieuw uitgevonden:

De Romeinen gebruikten al houten damwanden. Tegenwoordig worden stalen damwanden overal gebruikt waar het nodig is om bouwputten of grond- en waterkeringen te realiseren terreinhellingen vast te zetten. In sommige gevallen worden damwanden ook alleen gebouwd als afdichting tegen water of om verontreinigende stoffen te isoleren door verontreinigde grond in te sluiten.

Damwanden hebben zich vooral bewezen in de speciale weg- en waterbouw, maar ook als vrijwel waterdichte, vervormingsarme beschoeiing van graafwerkzaamheden, bijvoorbeeld in kleine ruimtes in binnensteden of bij diep in de grond ingegraven constructies. De constructie van stalen damwanden kan snel worden gerealiseerd en ook de afbouw is probleemloos mogelijk. De damwandprofielen kunnen namelijk weer worden uitgetrokken en vervolgens worden hergebruikt of gerecycled. Dit maakt het gebruik van damwanden duurzaam en economisch tegelijk.

Energieheipalen combineren de volwassen en wereldwijd toegepaste technologie van damwanden met geothermische energie aan de oppervlakte om een toekomstgericht regeneratief energieopwekkingssysteem te creëren.

Nieuw en gepatenteerd:

Naast de eerdere statische en afdichtende functie is de damwandconstructie nu uitgebreid met een energiefunctie.

Onze methode biedt het voordeel dat bouwconstructies die toch al nodig zijn, kunnen worden gebruikt voor energieopwekking door de integratie van warmtewisselaarbuizen.

Energetische activering voor het verwarmen en koelen van gebouwen:

Diepe boorgaten worden normaalgesproken geboord om de in de grond opgeslagen energie te benutten. Deze zijn technisch haalbaar, maar zeer complex, duur en gaan gepaard met boorrisico’s die niet kunnen worden verwaarloosd. Ons proces maakt daarentegen gebruik van enorme hoeveelheden warmte dicht bij de oppervlakte: natuurlijk aanwezige warmtereservoirs zoals rivieren, meren of de zee met haar baaien, havenfaciliteiten en dijken. Via de bestaande of geplande haven-, industrie- en infrastructuurstructuren aldaar wordt warmte uit de grond opgenomen in een vloeistofcircuit dat in hun aardgebonden stalen onderdelen is geïntegreerd en aan een door een warmtepomp ondersteund verwarmingssysteem wordt geleverd.

Energie damwanden – thermoactieve stalen hydraulische componenten

De energiedamwand bestaat uit een combinatie van in de handel verkrijgbare damwandprofielen en speciale FET-Energy-warmtewisselaarsystemen.

Energiedamwanden kunnen niet alleen worden gebruikt voor warmteterugwinning, maar ook uiterst doeltreffend voor het afvoeren van warmte, bijvoorbeeld voor het koelen van gebouwen, en dit zowel bij open wateren als ook constructies die door grondwater zijn omgeven: Hier blijven de damwandelementen in de grond. Energieheipalen combineren de volwassen en wereldwijd toegepaste technologie van damwanden met geothermische energie aan de oppervlakte om een toekomstgericht regeneratief energieopwekkingssysteem te creëren. Dit zeer efficiënte dubbele gebruik van staal en hydraulische structuren creëert een innovatief en kosteneffectief systeem voor verwarming en koeling met behulp van hernieuwbare energie uit waterlichamen. Zo kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de energietransitie.

Unique selling points van energie damwanden:

  • Dubbel gebruik van geplande staalconstructies met optimale thermische activering
  • Dankzij het modulaire ontwerp kunnen grote collectoroppervlakken worden gebruikt
  • Geen mijnbouwvergunning nodig
  • Optimale stabiliteit en levensduur op lange termijn
  • Standaard industrieel beproefde inbrengmethoden (heien, trillen, persen)
  • Dit maakt een kosteneffectieve en snelle installatie binnen enkele uren mogelijk
  • Aanboren van hernieuwbare energie uit de nabije ondergrond en vooral uit open wateren
  • Hoogste efficiëntie van alle aardgekoppelde sondesystemen
  • Volledige demontage mogelijk indien nodig
  • Combinatie van volwassen damwandtechnologie die wereldwijd wordt gebruikt met een regeneratief energieopwekkingssysteem